Stiftelsen Emma Hjorth Hjems Boligselskap

Stiftet 6. august 1970.

Stiftelelsen Emma Hjorth Boligselskap har siden opprinnelsen hatt som formål å tilby rimelige boliger til helsepersonell. 29 mars 2022 ble Stiftelsen Blakstad Sykehus Boligselsskap innfusjonert i Stiftelsen Emma Hjorth Boligselskap. Begge disse stiftelsene hadde/har en identisk formålsparragraf. 

Vår samlede bygningsmasse er oppført mot slutten av 1960 tallet. Vi er en liten driftsorganisasjon som skal råde over både driftsmessige forvaltnignsoppgaver og prosjektbaserte leveranser i forhold til oppussing og vedlikehold. Dette arbeidet jobbes det med kontinuerlig og det er viktig at våre leietakere kjenner til sine vedlikeholdsplikter slik at vårt driftsapperat ikke blir benyttet til å utføre oppgaver som tilligger leietaker. Dette er vi ikke bemannet for.  

Vår driftsorganisasjon har 2 stk. adelingskontorer, ett på Blakstad (Slemmestadveien 215 - 1392 VETTRE) og ett på Emma (Tokesvei 3 -1336 SANDVIKA). Begge disse driftskontor er i hovedsak bemannet fra 07:00-15:00 i ukedagene (mandag til fredag). 

 

Ansatte

Tor Yngve MelbyeDaglig Leder tor[at]sehb.no 90696950
Kristin JenssenBoligforvaltning kristin[at]sehb.no 90141725
Kim GrøndalDriftsansvarlig (Emma) kim[at]sehb.no 90621552
Jack EriksenDriftsmedarbeider jack[at]sehb.no 91316421
Thi Dinh NguyenMaler thi[at]sehb.no 95778693
Hilde MorkaDriftsmedarbeider hilde[at]sehb.no 45140392
Kristoffer MoenProsjektansvarlig (Emma) kristoffer[at]sehb.no 90959704
Simen Åsen MoenDriftsmedarbeider simen[at]sehb.no 90852159
Erland KathrudTømrer Erland[at]sehb.no 91171000
Tore Sveinung OlsenMaler Tore[at]Sehb.no 91171000
Erik BjerkedokkTømrer
Elisabeth BjerkeBoligforvalter Blakstad Elisabeth[at]sehb.no 47909756

Styre

Stiftelsen Emma Hjort Boligselskap er en virksomhet med gode tradisjoner og var fra opprinnelsen drevet fra eller via helseinstitusjonenen på Emma Hjorth Hjems institusjon og Blakstad Sykehus.
 

 

Last ned Stiftelsesprotokoll