Nyhetsarkiv

Asfaltarbeider starter på tirsdag 22. august eller onsdag 23. august.

Da er det innrykk med entreprenør Skanska Asfalt AS, deres maskiner og utstyr. Det er viktigst at alle følger merkinger og skiltinger. Biler som er feilparkert ihht merkinger og skiltinger blir tauet bort for eiers regning. Se vedlegg.

Last ned 0c1a8ba3ae5ae9b1510004b80d62d09f.pdf