Nyhetsarkiv

Montering av ventiler i yttervegger i rekkehusene i Hellesvingen

Prinsipp skisse
Prinsipp skisse
Bedre inneklima og begrense fuktskader som følge av kondens

I forbindelse med å sikre bedre innklima og forebygge fuktskader som følge av kondens iverksetter stiftelsen nå montering av lufteventiler i ytterveggene. Dette er ett arbeide som henger sammen med de arbeider som er gjort knyttet til utbedring av ventilasjonsanlegget i de samme boliger. Stiftelsen tar nå først rekkehusene i Hellesvinger og vil i neste omganga ta rekkehusene i J.A.Lippestad og Tokesvei ved neste anledning.

Vedlagte informasjonsmateriell er utarbeidet med henblikk på de arbeider som skal iverksettes i  Hellesvingen. Som det påpeker i dette materiell er det viktig at Dere som leietakere rydder områdene som er angitt i de vedlagte planskisser.

 

 

Last ned 8c0241836962bb6300fc466f063dd269.pdf