Nyhetsarkiv

Informasjon om leie regulering - gjengs regulering

Informasjon om leie regulering - gjengs regulering
Husleieregulering - Stiftelsen Emma Hjorth Boligselskap

Stiftelsen Emma Hjorth Boligselskap varsler i disse dager om husleieregulering for de som har bodd i våre leieobjekt/utleieboliger i minst 2,5 år. Denne regulering må ikke forveksles med den årlige regulering som skjer via konsumprisindeksen - som er regulert i husleiekontrakten. Det er ikke gjort noen markedsjusteringer på gjennomsnittlig leie siden år 2000, hvilket tilsier at Stiftelsen nå på grunn av økte kostander i kombinasjon med økt vedlikeholdsbehov regulerer opp husleien, og denne regulering som nå i januar 2023 varsles vil medføre at husleien reguleres fra august 2023. Altså, 6 måneders varsling.

Leietakere/beboere vil varsles løpenende etter at botiden på 2,5 år er gjennomført, hvilket tilsier at det vil løpende varsles med identisk med 6 måneders varsling til hele boligmassen har blitt regulert etter regelverket for "gjengs leieregulering".   

Stiftelsen Emma Hjoth Boligselskap opplevere desverre den samme kostandsøkningen som alle andre tilsvarende driftsorganisasjner og Stiftelsen må påse at vi har driftsmidler til å ivareta den daglige driften samtidig som vi evner å iverata det vedlikeholdet som vår bygningsmasse har. 

 

Last ned cc11ef9e4851fd7e3033bbd8c6d565ff.pdf