Nyhetsarkiv

Arbeider på strømførende hovedledninger til Åsesvei 4-6-8

Viktig informasjon da garasjen må tømmes for biler og kan ikke brukes i utbedrings perioden på 3 dager - fra 07.06 til 10.06

Stiftelsen gjennomfører ett omfattende arbeide ved å få lagt inn nye hovedledninger (Strøm) inn i blokka. Dette arbeides utføres i hht. til vedlagte skriv. Det er viktig at disse arbeider gjennomføres så raskt som mulig og at arbeidene ikke forsinkes at garasjen ikke er tømt for biler. 

Den komprimerte fremdriftsplanen er avhengig av at det er forholdsvis lette masser å grave i, dersom det blir endringer i fremdrift vil dette varsles via sms. 

Last ned Viktig informasjon - Utbedring av hovedstrømtilføresel i Åsesvei 4 - 6 - 8