Nyhetsarkiv

Asfaltarbeider på vårt boligområde

Beskrevet i vedlegg

Fra 7. august starter arbeider med å forberede asfaltering på vårt boligområde. Da skal grunnarbeider for asfalteringen skje.

Hele vårt område vil det være stengt for kjøring med bil og parkering vil bli flyttet ihht arbeidenes fremdrift.

All informasjon vil foregå fortløpende. Følg med på oppslagstavler og på vår hjemmeside, www.sbsb.no.

Last ned 2015096140b5ce191deb29a77408aa49.docx