Nyhetsarkiv

Utsetting av containere, avd. Emma

Utsetting av containere, avd. Emma
Det settes ut containere i J.A.Lippestadsvei, Åsesvei og Hellesvingen

Vi setter ut containere for tømming av avfall i perioden 07:00 - 14:00 torsdag den 28 april. Det er viktig at dere planlegger for dette og får kastet ønsket avfall i det angitte tidsrom. Det vil i dette tidsrommet også føres kontroll med at man kaster "riktig" avfall. Det er bestilt containere for "blandet avfall", hvilket tilsier at følgende materialer IKKE kan kastes i utplasserte containere:

Stiftelsens driftspersonale vil være på området inn det angitte tidsperiode for å sikre god sortering og evt. annen bistand. For fjerning av avfall som ikke kategoriseres må dette selv levers på godkjent deponi.