Nyhetsarkiv

Rutiner for felles befaringer/møter under pandemien

Serviceoppdrag

Det er signalisert nye smittevernsregler og med ett spesielt fokus på oss i Asker- og Bærum. Stiftelsen Emma Hjort Boligselskap vil informere om at vi den kommende periode bare vil gjennomføre de helt prekære servicveoppdrag hos våre leietakere/beboere. 

Dersom dere skulle ha behov for våre tjenester MÅ/SKAL dere informere om hvorvidt  dere sitter i karantene eller på anne måte har symptomer som kan indikere at dere kan være smittet.

Dersom det må gjennomføres en befaring skal alle involverte benytte munnbind og avstansregler skal overholdes. 

Ved inn-/utflytting vil dere få instruksjoner av våre boligforvaltere hvordan denne prosessen gjennomføres. 

Vi holder vårt boligkontor stengt i Tokesvei 3, administrasjonen vil i hovedsak ha hjemmekontor. Vi er tilgjengelige både på mail og telefon. Oppmøte på boligkontoret skal avtales på forhånd, ved oppmøte skal alle besøkende ha munnbind og avstansregler overholdes. 

Boligadministrasjon