Nyhetsarkiv

Rutiner for felles befaringer/ møter under Covid-19

Rutine for befaring møter med vårt servicepersonell

Mange er tilbake fra sommerferie, noen har vært på reise, kanskje i utlandet og med påfølgende behov for karantene. Stiftelsen Emma Hjort Boligselskap jobber hele tiden med å tilpasse oss til de enhver tid gjeldende smittevernregler. Vårt servicepersonell er sårbare i møte med våre leietakere og vi ønsker å sikre at møteplasser hvor vårt servicepersonell kommer i kontakt med våre leietakere utføres på en så sikker måte som mulig. 

  1. Ved telefonkontakt hvor det fremmes ett behov for ett felles oppmøte  i leieobjektet skal leietaker oppgi hvorvidt man er i karantene.
    1. Dersom man er i karantene vil det ikke gjennomføres noen serviceoppdrag
  2. Ved felles befaring skal avstandsregler ivaretas, jfr. vedlagte informasjonsskriv og det skal helst benyttes munnbind

Håper på forståelse for dette og at våre leietakere også ser viktigheten av dette i forhold til sine arbeidsforhold. 

 

Med vennlig Hilsen

 

Tor Yngve Melbye

Daglig leder 

Last ned Rutiner Covid-19