Nyhetsarkiv

GENERELL INFO KORONA VIRUS COVID-19

Viktig informasjon til våre leietagere

I disse spesielle dager med tiltak mot Korona smitte ber vi alle vår leietakere nok
en gang om å vise respekt for de tiltak som blir satt i verk.
Barnehager og skoler er stengt for å hindre smitte mellom folk.
Det betyr ikke at skolegården og barnehagen flyttes til boligområdet
og det betyr ikke at vi samler voksne og barn i store grupper med lek å moro
i sosialt sammvær 
Ta situasjonen på alvor. Hold barna i familien og aktiviser familen sammen

Vi har sakset informasjoner fra nett og lagt de ved denne informasjonen.
Det henstilles til at alle hjelper til nå. 
Boligkontoret er bemannet men all kontakt skal foregå over telefon eller e-post

Last ned Samlet en informasjon