Nyhetsarkiv

Avfallsplass Åsesvei 8

Avfallsplass Åsesvei 8
Skal vi ha det slik i vårt boområde?

Vi skriver mandag 13. mars og våre håndverker har vært å ryddet opp på  avfallsplass
ved Åsesvei 8. Det er utrolig trist at det blir sende slik ut. 
Så lenge avfallet ikke blir lagt i avfallsdunker kan dette skape grobund for
skadedyr.
Er det uttenforstående som slenger avfall inn på avfallstasjon? 
Er det noen av våre egne leietakere? Boligkontoret ber om hjelp
slik at dette kan komme i orden og at vi i fellesskap kan få slutt
på dette.
Ta gjerne kontakt med oss i saken.
Boligkontoret