Nyhetsarkiv

FRA BRANNVESENET V/FEIERN MANDAG 11. NOVEMBER I TIDSROMMET FRA KL. 14.30 TIL KL. 20.00

LOVPÅLAGT TILSYN I HELLESVINGEN 2-60

Dette er en melding dere alle har fått tilsendt på sms. 
Det skal være en voksen person tilstede under tilsynet.
Se eget vedlegg.

 

Last ned a5ad67104b0c429ae4bc2db6aee87b56.pdf