Nyhetsarkiv

Endring av Kjøre og Parkeringsbestemmelser,

Q-Park vårt nye parkeringsselskap

Til alle leietagere
Reviderte parkeringsregler og avtale med nytt parkeringsselskap

Boligselskapet har inngått ny avtale for håndheving av reviderte parkeringsregler.
Sørg for å gå nøye igjennom reglene slik at gebyr for feil og ulovlig parkering unngås. 
Nye regler er utarbeidet i følgende språk:

norsk-engelsk-tysk-fransk-polsk-arabisk og somalisk

Se hjemmesiden for parkeringsregler på andre språk. https://www.sehb.no/informasjon-til-leietakere/

Det nye parkeringsselskapet er Q-Park. Det kommer opp nye skilt med norsk
forklarende tekst på hele området. Her angis det hvor dere kan parkere.
Kontroller vil for det meste skje elektronisk. Det vil si at dere må oppgi bilnummer
på vedlagte innmeldingsskjema og levere det til boligkontoret snarest.
Dette blir registrert av oss inn i systemet til Q-Park, og ved kontroll viser det at dere har
tillatelse til å parkere på vårt område; ute eller inne.
Det vil bli gitt to gjesteparkeringbevis til hver husstand til bruk for besøkende.
Legges i bilen til gjestene ved ankomst, og dere må sørge for å få dem tilbake når gjestene forlater området.
Ved spesielle behov kontaktes boligkontoret for å låne noen ekstra.
Gamle oblater skal fjernes fra kjøretøyet.

Ved bruk av leiebil eller kjøp av ny bil MÅ nytt bilnummer registreres hos Boligselskapet.

Boligkontoret ber om hjelp for å få ny ordning til å fungere.
Vi anmoder alle beboere å vise hensyn, kjøre forsiktig og følge de nye parkeringsreglene.
                                    NB: VEDLEGG MÅ RETURNERES TIL BOLIGKONTORET
                                           INNEN ONSDAG 12. JUNI 2019  


Mvh
Boligkontoret
67 17 66 30
post@sehb.no

Last ned Registreringsskjema