Nyhetsarkiv

Endringer av rettningslinjer for utleie.

Det innføres en karantenetid på -3- tre år etter at man har avsluttet sitt leieforhold.

På styremøte 29. august under sak 13/18 ble det vedtatt at stiftelsen ville innføre en
karantenetid på tre - 3 - år før man kunne søke om et nytt leieforhold.
Stiftelsen gjør oppmerksom på at boligene kun er gjennomgangsboliger for helsepersonell og
derav innfører man denne karantenetid slik at ikke rekrutering av personell til helseinstitusjoner
kan blir kraftig redusert.
Gjennom botid på seks - 6 - år har mann god tid på å etablere seg utenfor stiftelsen.

Nye rettningslinjer er lagt inn under " Rettningslinjer og endring i  § 7A"  

Last ned 055523427f8e8939e09d23c165534086.pdf