Nyhetsarkiv

AVFALLSPLASS VED ÅSESVEI 4-6-8

AVFALLSPLASS VED ÅSESVEI 4-6-8
Boligkontoret går ut i fra at den enkelte leietager i Åsesvei ikke ønsker at det skal se slik ut på utsiden og i vårt boligområde. ( se vedlagt bilde) Husk at dersom ikke dette gjøres lager vi et sted for alle skadedyr som rotter, mus og alskens fugler.

Det skal kun kastes husholdningsavfall i avfallskasser.
Møbler, bildeler, kjemikalier, bilbatterier, hvitevarer kasser
og lignende, må dere selv sørge for å levere direkte på Isi avfallsplass.
Studer vedlagt bilde.