Nyhetsarkiv

Unngå tyveri i garasjer.

Unngå tyveri i garasjer.
Her gjelder føre var prinsippet.

Vi ber om at alle våre leietakere med familiemedlemmer nå sørger for at alle innganger til våre garasjeanlegg blir låst.
Ikke legg dørmatter i dører slik at dere hindre at dør låser seg, ikke la garasjeport stå i fri stilling, ikke la verdisaker ligge
slengt løse i bilen, ta de med deg.
Det står å lese i Budstikka at det har vært folk på fære i nabolaget, Kjøbokollen.
Alle bes hjelpe til slik at vi unngår kjedelige episoder.

Boligkontoret