Nyhetsarkiv

Nye avfallsposer

Sortering av matavfall .

Det er viktig at alle våre leietakere sorterer og kaster matavfall i de containere som er beregnet for dette.
Vi har fått gjentatte klager fra kommunen og at de ikke ønsker å hente dette når alt blir kastet
i matavfallet.

Nye poser og kurver kan hentes på kontoret.

Last ned Nye avfallsposer