Nyhetsarkiv

Avfallssortering må utføres

Nå må vær og en beboer sørge for å sortere avfall slik Bærum Kommune krever. Vi har mottatt klar beskjed fra kommunen om hva som skjer. (se vedlegg)

Brev fra Bærum Kommune blir hengt opp på ytterdører slik
at alle kan lese det og ikke minst sørge for å følge dette.
La oss ta vare på vårt nærmiljø at det er ryddig og ordentelig.

Last ned 3b939c3025560f445ef5169be83ba856.pdf