Nyhetsarkiv

Skifte av El-målere i Åses vei 4-6-8-10-12

Varsel fra Hafslund Utskiftning starter onsdag 21. februar kl. 08.00 og går frem til begynnelsen av mars måned.

Varsel henges opp på utgangsdører. Se vedlegg
her på vår hjemmeside.
Selve utskiftningen tar ca 20 minutter for hver leilighet.

Boligkontoret

Last ned d3753ef13c6432b5e57f0e16e419cd5d.pdf