Nyhetsarkiv

Asfaltering om på området (Møllehaugen, Langblokka og Jomfrutoppen"

Vedlikeholdsarbeider avd. Blakstad

Avfallshåndtering

Avfall og rydding

Rydding av balkonger og grøntareale

Informasjon til beboere.

Informasjon om garasjeplasser - avd. Blakstad

Endringer i pris formatet og konkretisering av ordensregler knyttet til garasje leie.

Oppstart av arbeider på vårt avløpsnett i området Hellesvingen.

Vestfold Rør fornying As

Skadedyr tar IKKE ferie !!!

Informasjon om tiltak for å forebygge mot veggdyr

Ferieavvikling hos Stiftelsen Emma Hjorth Boligselskap

Sommer ferieavvikling 2023

Montering av ventiler i rekkehusene i J.A. Lippestadsvei

Inneklima - Ventilasjon.

Informasjon om ny ladeløsning for El. bil hos Stiftelsen Emma Hjorth Boligselskap

Ny ladeløsning for el.bil.

Vannet stenges i Hellesvingen 62-64

Kartlegging av vann ledningsbrudd i betongdekke mellom boligdel og garasje

Montering av ventiler i yttervegger i rekkehusene i Hellesvingen

Bedre inneklima og begrense fuktskader som følge av kondens

Vi skifter brytere til eksisterende ventilasjonsanlegg i våre rekkehus beliggende i J.A. Lippestadsvei, Hellesvingen og Tokesvei

Oppgradering av ventilasjonssystem for å bedre inneklima og forhindre kondens

Informasjon vedr. Snøbrøyting og strøing

Vinter informasjon

Informasjon om leie regulering - gjengs regulering

Husleieregulering - Stiftelsen Emma Hjorth Boligselskap

Avfall sortering og ryddighet rundt avfall stasjoner

Avfallshåndtering

Utbedring av avløpsrør i Hellesvingen 46-52 og 54- 50

Oppgradering av avløpsrør

Reparasjonsarbeider på avløpsrør - J.A.Lippestadsvei 1-3-5

Informasjon om utbedring av avløpsrør under blokka i J.A. Lippetadsvei 1-3-5

Strømløst onsdag 26.06.22 - fra kl. 09:00 -14:00

Det er nå gravd frem ny hovedledning fra trafo til Åsesvei 4-6-8 som skal kobles på

Arbeider på strømførende hovedledninger til Åsesvei 4-6-8

Viktig informasjon da garasjen må tømmes for biler og kan ikke brukes i utbedrings perioden på 3 dager - fra 07.06 til 10.06

Stem på leietakernes styrerepresentant

Det skal etableres nytt styre for Stiftelsen Emma Hjorth Boligselskap

Utsetting av containere, avd. Emma

Det settes ut containere i J.A.Lippestadsvei, Åsesvei og Hellesvingen

Sammenslåing av Stiftelsen Blakstad Sykehus Boligselskap og Stiftelsen Emma Hjorth Boligselskap

Stiftelsen Emma Hjorth Boligselskap tar over virksomheten til Stiftelsen Blakstad Sykehus Boligselskap

Rutiner for felles befaringer/møter under pandemien

Serviceoppdrag

Informasjon om serviceoppdrag

Vedlikeholdsplikt

Informasjon om avfallshåndtering

Utfordring vedr. fremtidige modell for avfallshpåndtering.

Ikke lov å røyke inne !

Røyking inne skaper helsemessig utfordringer for din gode nabo !

Vår rusken - utplassering av Container.

Informasjon om hva som kan kastes og geografisk plassering av Containere

Avvikling av påskeferie - 2021

Påskeferie 2021

Rutiner for felles befaringer/møter under pandemien

Serviceoppdrag

Ny avtale med Altibox om levering av TV- og datasignaler.

Altibox

Ny parkeringsløsning - Aimo park

Det etableres ny parkeringsløsning som medfører at du som bruker blir ansvarlig for å legge inn registreringsnummer for de biler som skal parkeres på tildelte parkeringsplasser.

Brukerveiledning for ny parkeringsløsning

Brukerveiledning Aimo Park

Rutiner for felles befaringer/møter under Covid-19

Rutine for befaring av vårt servicepersonell

How much social distance?

Keep your distance to help slow down COVID-19

Råd fra Folkehelseinstituttet - Karantenehus

Råd til deg som mener du er smittet

Utplassering av avfalls containere høsten 2020

Utplassering av avfalls containere 7-9 oktober

Ny daglig leder er ansatt i boligstiftelsen fra 1. mai.

Tidligere daglig leder frem til og med 30. april trekker seg tilbake men fortsetter som en handyman i redusert stilling med daglige praktiske arbeider ute blant våre boliger og leietakere. .

VÅR DUGNAD 6. MAI

I disse covid-19 tider er det en begrenset dugnad som gjøres. Vi setter ut containere og verktøy for de av dere som vil få det pent rundt bopel. To av våre ansatte vil være i område denne ettermiddagen for å hjelpe til der det måtte være noe. Det vi ikke bli noen form for bevertning under dugnaden. INFO ER LAGT I POSTKASSER TIL REKKEHUS OG HENGT OPP PÅ YTTERDØRER I BLOKKER.

Bemanning boligkontoret i Påsken 2020

Informer deg på vårt vedlagte påskeinformasjons skriv .

GENERELL INFO KORONA VIRUS COVID-19

Viktig informasjon til våre leietagere

CORONA VIRUS SMITTEFARE

BESØKENDE TIL BOLIGKONTORET

Bemanning på Kontoret Julen 2019

Les vedlegg nøye

Ny parkeringskontroll og parkeringsbestemmelser fra 1. januar

Gå nøye igjennom tilsendte regler og dette vedlegg.

Inneklima og Kondens

Følg disse anbefalinger. Lufting gjør godt for inneluften

LADE-AUTOMATER FOR EL-BIL

Parkeringsplass ved Hellesvingen 68

Renhold av ventilasjonskanaler i J.A. Lippestadsveie og Åsesvei

Dette vil foregå i tidsrommet 14. november og frem til 10. desember. Dag og tidsrom blir varslet på dør inn til leilighet noen dager i forveien

FRA BRANNVESENET V/FEIERN MANDAG 11. NOVEMBER I TIDSROMMET FRA KL. 14.30 TIL KL. 20.00

LOVPÅLAGT TILSYN I HELLESVINGEN 2-60

Trerydding på vårt område

Arbeider vil foregå fremover mot vinteren av Trefellerservice as

Høstrydding på vårt område

Nå kan du rydde i bod og leilighet

Endring av Kjøre og Parkeringsbestemmelser,

Q-Park vårt nye parkeringsselskap