Informasjon til leietakere

Husordensregler og kjøre- og parkerings bestemmelser er sentrale retningslinjer for at vi på vårt boligområde skal fungere godt i fellesskap. Det er viktig at leietaker setter seg inn i disse dokumentene, derfor skal de signeres og er derav en del av selve husleieavtalen. Brudd på disse ordensregler kan medføre vesentlig mislighold som gjør at husleieforhold kan opphøre.

Informasjon til leietakere

Vedlegg til avtalen

Driving and parking regulations
Kjøre og parkerings bestemmelser - på engelsk

House rule
Apply from 01.12.02 Changed 24.04.06, 14.10.11

Husordensregler
Husordensregler skal signeres av leietaker og vedlegges husleieavtalen

Kjøre og parkerings bestemmelser
på området til Stiftelsen Emma Hjorth Boligselskap

Last ned