Søknadsskjema personalbolig

Med henvisning til våre retningslinjer kan du som tilfredsstiller kravene angitt i disse retningslinjer søke bolig hos oss. 

Vi ønsker å påpeke viktigheten av at du fyller ut søknadskjemaet nøyaktig da de opplysninger vi får fra deg benyttes videre i søknadsprosessen.

Søknaden består av søknadskjemaet under. Det skal i tillegg også vedlegges:

Det er venteliste på bolig hos oss og vi behandler godkjente søknader etter som det blir ledig boliger. Vi har oversikt over varigheten i leieforholdene, men da våre leietakere er tildelt kun 1 måneds oppsigelse kan det være vanskelig å vite hvor lang tid det tar før det er ledige leiligheter.

Våre boliger er ment for familier, par og enslige. Det er ikke anledning til å søke om hvor det også er plass til familiemedlemmer, utflyttede barn, foreldre, søsken og andre familiemedlemmer. I hht. våre retningslinjer vil enslige/par bli tildelt 2 roms bolig, enslige og par med 1 barn får en tre roms bolig og enslige /par med 2 barn eller flere blir tildelt en 4 roms leilighet.

NB ! Dersom du står på våre ventelister og har skaffet deg bolig ett annet sted plikter du å si ifra slik at vi hele tiden sitter med en så reel oversikt over boligsøkere som mulig.

Takk for oppmerksomheten og lykke til med din boligsøknad.

Alle uthevede felt (*) MÅ fylles ut

Personopplysninger
Kontaktinformasjon
Ansettelsesforhold
Kontaktinfo avdelingsleder
Familieforhold
Ønsket boligvalg
Ønsker garasje: Valgfri
Andre opplysninger: Valgfri
Vedlegg
Bostedsattest
Ansettelsesbekreftelse

I et forsøk på å unngå automatisert spam, ber vi deg om å løse følgende matematiske nøtt

Samtykke for lagring av personopplysninger: Må fylles ut