Nyhetsarkiv

Avfallshåndtering

Avfall og rydding

Stiftelsen bruker stadig mer ressurser på å holde orden i våre avfalls stasjoner. Vi har kommunisert dette til våre beboere ved flere anledinger og vi gjør nå ett siste forsøke før vi tilfører husleien ett beløp som skal dekke våre utgifter til avfallshåndteringen. Det blir stadig strengere krav til sortering og derav ekstrakostander når det ikke er utført. Vi ber dere lese igjennom vedlagte informasjonsmateriell. 

 

Boligkontoret.  

Last ned Avfallshåndtering