Nyhetsarkiv

Asfaltering om på området (Møllehaugen, Langblokka og Jomfrutoppen"

Vedlikeholdsarbeider avd. Blakstad

Stiftelsen vil iverksette asfaltering på deler av vårt området. Dette medfører endringer i det angitte parkerings-/kjøremønster for den angitte tidsperiode 18 juni. Vi ber dere lese vedlagte informasjon, slik

at alle biler i det angitte området er fjernet før arbeidene starter.

 

Boligkontoret  

Last ned 808a6d23f56bca3bd7c1bf42ebce33aa.pdf