Nyhetsarkiv

Informasjon om garasjeplasser - avd. Blakstad

Endringer i pris formatet og konkretisering av ordensregler knyttet til garasje leie.

Dette er informasjon til de som disponerer garasje på avd. Blakstad. Det er gjort en gjennomgang av avd. Blakstad`s sin garasjeportefølje. Det er store variasjoner i pris- og kontraktsformatet. Dette struktureres nå etter beskrifvelse angitt i vedlagt informasjon.  

Last ned Informasjon om garasjeleie - avdeling Blakstad