Nyhetsarkiv

Skadedyr tar IKKE ferie !!!

Skadedyrsbekjempelse
Skadedyrsbekjempelse
Informasjon om tiltak for å forebygge mot veggdyr

Stiftelsen Ema Hjorth Boligselskap ønsker sine beboere/leietakere en god ferie, men vi ønsker å varsle om vitkigeheten av å sikre at man ikke tar med seg veggdyr eller andre skadedry hjem fra ferie. Dette er ett økende problem og veldig kostnadsrekvende saneringsarbeide som dere som leietakere blir ansvarliggjort for, og saneringsarbeidene vil iverksettes via deres hjem/innboforsiring. 

Vi ønsker at dere tar nødvendige forbehold for å sirke at dere ikke får med dere veggdyr hjem fra ferie. Vi har laget ett informasjonsblad hvor vi har hentet en nyhetsartikell fra NRK hvor de kommer med 6 punkter som dere man sjekke for å sikre at dere ikke får med dere veggdyr hjem fra ferie.

Benytter anledning til å ønske våre beboere/leietakere en god ferie. 

Last ned Tips for å forebygge veggdyr.