Nyhetsarkiv

Montering av ventiler i rekkehusene i J.A. Lippestadsvei

Inneklima - Ventilasjon.

Stiftelsen har avdekket en del bygningsmessige skader i våre rekkehus som følge av at det er manglende lufting/ventilasjon. I denne forbindelse er det gjennomført tiltak på våre rekkehus i forbindelse med ventilasjonssystemet.  Vi skal ved denne anledning montere lufteventiler i yttervegger for å sikre bedre lufting/inneklima. Dette vil være ett nødvendig supplement til det arbeidet allerede er utført på ventilasjonssystemet.  

Viktig at dere leser igjenom vedlegget som informerer om hvilke områder som må ryddes før montører kommer å setter inn ventiler og det vedlegges en fremdriftsplan for de arbeider som skal gjennomføres. Vi fikk god erfaring ved gjennomføring av disse oppgaver i våre rekkehus i Hellesvingen, så ssom dere ser er det en forhldsvis kort periode hvor disse arbeider skal gjennomøfres. Det kan forekomme noen tidsforskjeller dersom man møter på uforutsette ting. 

 

Mvh

Boligkontoret. 

Last ned Informasjonsmateriell