Nyhetsarkiv

Vannet stenges i Hellesvingen 62-64

Kartlegging av vann ledningsbrudd i betongdekke mellom boligdel og garasje

Stiftelsen har i lengre periode hatt utfordringer med vann som som renner fra betongdekke i garasjekjkeller i Hellesvingen 62-64. Vi ser at dette vannet ikke kommer fra eksterne omgivelser, men er trolig kommer fra ett nedsøpt vannrør hvor vannet presses ut i betongdekke og derav ned i garasje.

Vann og avløpsteknikk AS vil den 23 mai, i peiroden fra 09:00-12:00 gjennomføre en kartlegging for å avdekke bruddstedet slik at vi får utbedret dette. I denne forbindelse er det viktig at beboere stenger stoppekranen og ikke benytter vann i noen tappepunkter i den angitte periode. 

Dersom dere ikke vet hvor stoppekran i deres leieolighet er MÅ dere ta kontakt med boligkontoret i Tokesvei 3 før vi starter dette arbeidet. Dette er viktig da VAT AS benytter gass i arbeidet med å kartlegge bruddstedet.   

Last ned Vannet stenges 23 mai kl. 09:00-12:00