Nyhetsarkiv

Vi skifter brytere til eksisterende ventilasjonsanlegg i våre rekkehus beliggende i J.A. Lippestadsvei, Hellesvingen og Tokesvei

Oppgradering av ventilasjonssystem for å bedre inneklima og forhindre kondens

Gjennom oppussing av våre leiligheter har vi blitt gjort kjent med at det i flere leieligheter er skader som følge av kondens og fuktighet som følge av for dårlig sirkulasjon av inneluften. Stiftelsen har i denne anledning leid inn fagpersonell som påpeker viktigheten av at det er god lufting og at det er avtrekk som sikrer at vi får en bedre rotasjon av inneluften. 

Stiftelsen vil ved oppussing påse at det monteres ventiler i veggene (der hvor det bare er lufting gjennom ventiler i vinduene) og vil gjennom dette prosjektet bytte brytere til våre eksisterende ventilasjonsaggregater. Dette for å sikre at ventilasjonsanlegget permanent sikrer omluft.

Disse arbeider utføres av Elektroentreprenør Guriby AS.

Det vedlegges en gjennomføringsplan for de arbeider som skal utføres i løpet av uke 7 og 8, og vi ber dere påse at dere er tilstede på den angitte tidspunkt (se vedlagte gjnnomføringsplan). Dersom dere ikke kan være tilstede vil vi låse oss oss inn å gjennomføre arbeidene. Dersom dere ikke ønsker at vi skal låse oss inn må dette varsels til post@sehb.no før 10 februar. 

Last ned Gjennomføringsplan