Nyhetsarkiv

Avfall sortering og ryddighet rundt avfall stasjoner

Avfall sortering og ryddighet rundt avfall stasjoner
Avfallshåndtering

Det blir stadig mer skjerpende omstendigheter rundt avfallshåndtering, hvilket medfører at Stiftelsen opplever mer skjerpende tiltak fra de som henter avfallet og kjører dette til avfallsstasjon. Dette medfører at vi trenger våre leietakerer/beboeres hjelp og bistand til å sikre riktig avfallssortering og ryddighet ved våre avfallstasjoner. 

Vi oppfordrer alle våre beboere til hjelpe oss med å gjøre dette riktig, og dersom man sender ut barna med avfallet påse at de har nødvendige forståelse på hvor de skal kaste de forsskjellige fraksjonene som er sortert. 

Stiftelsen bruker neste en årsverk på våre "søpplerunder", hvor arbeidet går i gå igjennom avfallsbeholdere for å sikre riktig sortering og rydding rundt avfallstasjoner. Dette er ressurser som vi sårt skullehar benyttet til annen aktivitetet. Når vi i tillegg til dette får straffegebyr fra avfassmottaket blir dette en stor utgiftspost for oss. 

Vi håper med dette at våre beboere/leietakere blir flinkere til å hjelpe oss med dette.