Nyhetsarkiv

Reparasjonsarbeider på avløpsrør - J.A.Lippestadsvei 1-3-5

Reparasjonsarbeider på avløpsrør - J.A.Lippestadsvei 1-3-5
Informasjon om utbedring av avløpsrør under blokka i J.A. Lippetadsvei 1-3-5

Vi har i lengre tid gjennomført spyling av vårt avløpsledning som ligger under blokka i J.A. Lippestadsvei 1-3-5. Deler av denne rørtrasjene har en fyllingsgrad som gjør at vi står i fare for at det kan bli en permanent tilstopning. I denne forbindelse startes det nå med utbedring som består i av å grave opp deler av denne rørtraseen for å skifte denne med tilfredsstillende fall til det eksisternde røropplegget. Videre vil vi trekke nye rør inni de gamle i de deler som er inntakt for å sikre at dette varer i mange  år (rørfonying). 

Disse arbeider vil utføres i perioden fra 08 august, kl. 07:00  til 16 august, kl. 12:00 og vil medføre at garasjearealene i J.A. Lippestadsvei 1-3-5 ikke kan benyttes i denne periode. 

Stiftelsen har tatt kontakt med Aimo Park og informert om at det blir en utfordring i denne periode med parkering, men vi henstiller til de som er berørt av dette å finne gode parkeringsløsnigner innenfor det angitte reglement. 

Vedlgt informasjonskriv informere mer konkret om gjennomøfringsplan. 

Last ned Informasjonsskriv til beboere