Nyhetsarkiv

Sammenslåing av Stiftelsen Blakstad Sykehus Boligselskap og Stiftelsen Emma Hjorth Boligselskap

Stiftelsen Emma Hjorth Boligselskap tar over virksomheten til Stiftelsen Blakstad Sykehus Boligselskap

Det iverksettes en sammenslåing av stiftelsene Blakstad Sykehus Boligselskap og Emma Hjorth Boligselskap. Den nye selskapet vil hete og Stiftelsen Emma Hjort Boligselskap og virksomheten Stfitelsen Blakstad Sykehus Boligselskap vil bli en avdeling i den nye stiftelsen. I denne anledning er det behov for å sikre at vi har identisske retningslinjer for utleie av våre utleiebojekt. Retningslinjer for utleie er oppdatert og bør leses før man søker om ny bolig. 

Last ned 07ba26ecaefc7722c67b9a70ff7173b5.pdf