Nyhetsarkiv

Informasjon om avfallshåndtering

Avfallssortering
Avfallssortering
Utfordring vedr. fremtidige modell for avfallshpåndtering.

Det er i mange sammenhenger gjort mange tiltak for at våre boliger på området til Stiftelsen Emma Hjorth Boligselskap skal bli bedre til å ivareta våre forplitelser knyttet til sortering å holde orden i våre avfallstasjoner. Det er bygd avfallstasjoner og det hengt opp informasjon om sortering. 

Vi sender nå ut ytterligere informasjon om å bedre dette da kostandene for avfallsdeponering stiger i takt med andre kommunale avgifter. 

Ber dere lese vedlagt informasjon, og bistå oss i arbeidet med å får mer orden på dette. 

Boligkontoret. 

 

Last ned Informasjon om avfallhåndtering