Nyhetsarkiv

Informasjon om serviceoppdrag

Vannskade
Vannskade
Vedlikeholdsplikt

Stiftelsen Emma Hjorth Boligselskap har løpende oppgaver knyttet til vedlikehold av eiendomsmassen. Det er viktig at leietaker ivaretar det vedlikeholdet som er påpekt i avtaledokumentet. Dersom vi blir engasjert til å ivareta vedlikehold som primært skal utføres av leietaker vil vi derfor informere om at vi kommer til å fakturere leietaker om dette fra nå av. 

Ber dere lese vedlagt informasjon.

 

Boligkontoret. 

Last ned Informasjon om serviceoppdrag