Nyhetsarkiv

Rutiner for felles befaringer/møter under Covid-19

Koronavirus
Koronavirus
Rutine for befaring av vårt servicepersonell

I tråd med de føringer som gis fra Folkehelseinstituttet har Stiftelsene Emma Hjort og Blakstad Boligselskap besluttet at vi nå i en periode begrenser våre kontaktpunkter med våre leietakere. Vi er en liten organisasjon som er sårbar, en evt. smitte vil trolig medføre at vi permanent må stenge ned i en periode.

 

Begge våre boligkontor er åpne fra 08:00 – 15:00, og vi ønsker primært å bli kontaktet pr. mail rundt deres servicehendvendelse, ellers er kontoret å anse som stengt for kundehendvendelser.

 

Stiftelsen Emma Hjort boligselskap                  Post@sehb.no

Stiftelsen Blakstad Sykehus Boligselskap           Post@sbsb.no

 

Med vennlig hilsen

Boligadministrasjonen

 

Last ned Nye behandlingsregler Covid -19 - behandlingsregler